TS RPL d.d.

Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d.

Telekomunikacijski Sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d.

Pohorska ulica 9
2000 Maribor

telefon: (02) 613 33 11

prijava napak v omrežju: (02) 613 33 88
prijava napak za internet A1: 040 40 40 40

e-pošta: ktv@tsrpl.si

vpis družbe: družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru  št. vložka 1/11350/00

Osnovni kapital: 437.483,04 EUR
Predsednik: Milan Zaletel
Člani
  • Milan Zaletel
  • Larisa Grizilo
  • Dejan Turk
Direktor družbe: Lovro Peterlin
Matična številka 1552538
Davčna številka SI90542592
transakcijski račun pri Nova KBM d.d.: SI56 0451 5000 3155 336
NADZORNI SVET
   

mnenja, komentarji in vprašanja elektronsko na ktv@tsrpl.si, pisno na naš naslov ali v naš poštni nabiralnik na Pohorski ulici 9 v Radvanju.

Vse pravice pridržane 2016 TS RPL d.d.