TS RPL d.d.

Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d.

Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe 12.02.2019

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) družba Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d., Pohorska ulica 9, 2000 Maribor, obvešča javnost:

 

da je dne 11.2.2019 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, z dne 7.2.2019, s katero je le-ta ugotovila, da je prevzemna ponudba prevzemnika A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., za prevzemno ponudbo 104.912 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake TSIR, zmanjšano za 52.486 delnic oznake TSIR, ki jih ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 52.486 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake TSIR ciljne družbe Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d., ki je trajala od 7.12.2018 do 4.2.2019, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v obrazložitvi odločbe navedla, da jo je prevzemnik v skladu s tretjim odstavkom 54. člena ZPre-1 obvestil, da je prevzemno ponudbo sprejelo 628 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 26.395 delnic ciljne družbe z oznako TSIR, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 25,16 % vseh izdanih delnic ciljne družbe. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.


Objava bo dostopna na spletnih straneh družbe Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d. (http://www.tsrpl.si) najmanj 5 let od datuma objave.

Vse pravice pridržane 2016 TS RPL d.d.