TS RPL d.d.

Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d.

Informacija o spremembi pomembnih deležev v družbi TS RPL d.d.

Družba TS RPL d.d. objavlja v smislu zahteve iz 124. čl. ZTFI informacijo o spremembi pomembnih deležev in sicer, da je družba A1 Slovenija d.d. dne 5.11.2018 pridobila dodatne delnice izdajatelja TS RPL d.d. in s tem presegla 50% prag vseh glasovalnih pravic v družbi.

 

Uprava

TS RPL, d.d.

Vse pravice pridržane 2016 TS RPL d.d.