TS RPL d.d.

Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d.

OBVESTILA

Obvestilo - uradne ure 24.12. in 31.12.2019

Spoštovani naročniki,

sporočamo Vam, da bodo uradne ure 24.12. ter 31.12.2019 do 13.00.

Vaša sporočila lahko pustite v poštnem nabiralniku ali pošljete po elektronski pošti na naslov ktv@tsrpl.si. Obrazce in informacije dobite na spletnem naslovu www.tsrpl.si.

 

Naročniška služba,

TS RPL, d.d.

Več...

Kako vključiti prilagojene podnapise za slabovidne in na katerih programih so omogočeni?

Televizija Slovenija je uvedla novo storitev zvočnih podnapisov in opisov na dodatnem zvočnem kanalu, ki omogoča kakovostnejše spremljanje TV vsebin slepim in slabovidnim uporabnikom. Na dodatnem zvočnem kanalu so v izbranih oddajah originalnemu zvoku oziroma osnovnemu zvoku sočasno dodani zvočni podnapisi ali zvočni opisi. Storitev je namenjena uporabnikom z okvaro vida. Kadar zvočni podnapisi ali zvočni opisi niso na voljo, je zvok na dodatnem zvočnem kanalu enak kot na osnovnem.
Več...

Obvestilo 17.10.2019 - XVIII.seja skupščine družbe

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah - 1 (Ur. l. RS, št. 65/09 z zakonskimi spremembami in dopolnitvami) in 27. člena statuta delniške družbe Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d., uprava družbe sklicuje

XVIII. redno skupščino družbe Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d., Pohorska ulica 9, 2000 Maribor, ki bo v četrtek, dne 21. 11. 2019, ob 11. uri, v poslovnih prostorih A1 Slovenija, d. d., Poslovna enota MARIBOR, Ulica Vita Kraigherja 3, Mariborin ki bo potekala z naslednjim DNEVNIM REDOM:

 

Več...

Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe 12.02.2019

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) družba Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d., Pohorska ulica 9, 2000 Maribor, obvešča javnost:

 

Več...

Obvestilo - uradne ure 24.12. in 31.12.2018

Spoštovani naročniki,

sporočamo Vam, da bodo uradne ure 24.12. ter 31.12.2018 do 13.00.

Vaša sporočila lahko pustite v poštnem nabiralniku ali pošljete po elektronski pošti na naslov ktv@tsrpl.si. Obrazce in informacije dobite na spletnem naslovu www.tsrpl.si.

 

Naročniška služba,

TS RPL, d.d.

Več...

Mnenje poslovodstva ciljne družbe 13.12.2018

 

Spoštovani!

Skladno s 34. členom Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) poslovodja družbe TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUŠ d.d., Pohorska ulica 9, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ciljna družba) obvešča, da je bila dne 6.12.2018 v dnevnem časopisu Večer objavljena prevzemna ponudba za vse delnice ciljne družbe.

Več...

Informacija o spremembi pomembnih deležev v družbi TS RPL d.d.

Družba TS RPL d.d. objavlja v smislu zahteve iz 124. čl. ZTFI informacijo o spremembi pomembnih deležev in sicer, da je družba A1 Slovenija d.d. dne 5.11.2018 pridobila dodatne delnice izdajatelja TS RPL d.d. in s tem presegla 50% prag vseh glasovalnih pravic v družbi.

 

Uprava

TS RPL, d.d.

Več...

Sprememba uradnih ur za četrtek, 06.12.2018

Spoštovani,

sporočamo Vam, da bodo uradne ure v četrtek, 06.12.2018 od 10.00 – 11.30 ter od 13.30 – 16.00.

Vaša sporočila lahko pustite v poštnem nabiralniku ali pošljete po elektronski pošti na naslov ktv@tsrpl.si.

Hvala za razumevanje.

 

Naročniška služba,

TS RPL, d.d.

Več...

Obvestilo 06.11.2018 - XVII.seja skupščine družbe

TS RPL D.D., POHORSKA ULICA 9, 2000 MARIBOR
Na osnovi določil 27. in 29. člena statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem XVII. SEJO SKUPŠČINE delniške družbe TS RPL D.D., s sedežem v Mariboru, ki bo v Mariboru, dne 06. 12. 2018 ob 12.00 uri, v prostorih Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre;
z naslednjim dnevnim redom:

Več...

Obvestilo - ukinitev programa Motorsport TV

Spoštovani naročniki,

 
obveščamo vas, da smo s strani  distributerja prejeli obvestilo, da se s 30.septembrom 2018 ukinja program Motorsport TV.
 
 
 
 
Več...

Obvestilo!

Spoštovani naročniki,

zaradi nujnih vzdrževalnih del na primarni optični povezavi, bo izpad vseh storitev danes 12.9.2018 predvidoma med 14.00 in 16.00 uro. Poškodbo kabla so povzročili zunanji dejavniki, zato je nujna sanacija primarne optične povezave.

 

Prosimo za razumevanje.

 

Naročniška služba,

TS RPL, d.d.

Več...

Obvestilo - sprememba uradnih ur za v torek, 4.9.18

Spoštovani,

sporočamo Vam, da bodo uradne ure v torek, 04.09.2018 od 9.30 – 11.00 ter od 13.00 – 16.00.

Vaša sporočila lahko pustite v poštnem nabiralniku ali pošljete po elektronski pošti na naslov ktv@tsrpl.si.

Hvala za razumevanje.

 

Naročniška služba,

TS RPL, d.d.

Več...

Obvestilo 02.08.2018 - XVI. seja skupščine družbe

TS RPL D.D., POHORSKA ULICA 9, 2000 MARIBOR Na osnovi določil 27. in 29. člena statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem XVI. SEJO SKUPŠČINE delniške družbe TS RPL D.D., s sedežem v Mariboru, ki bo v torek, dne 04.09.2018 ob 12:00 uri, v prostorih Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre;

Več...

Obvestilo-uradne ure

Spoštovani naročniki,

sporočamo Vam, da bodo uradne ure v ponedeljek, 30.04.2018 do 14.00 ure.

 Vaša sporočila lahko pustite v poštnem nabiralniku ali pošljete po elektronski pošti na naslov ktv@tsrpl.si. Obrazce in informacije dobite na spletnem naslovu www.tsrpl.si.

 

Hvala za razumevanje!

Naročniška služba,

TS RPL, d.d.

Več...

OBVESTILO O SPREMEMBAH PROGRAMSKE SHEME

 

Spoštovani naročniki,

zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali v preteklem letu! Še naprej se bomo trudili, da zadovoljimo kar največ vaših potreb in želja, predvsem po novih digitalnih in HD TV programih v visoki ločljivosti.

Že spomladi bomo tako še obogatili programsko TV shemo za več digitalnih in HD TV programov. Tako boste v digitalni shemi našli kar 18 novih programov, tudi v HD resoluciji: SK4, SK5, SK6, Grand 1, Grand 2, N1, N1HD, Vavoom, Pickaboo, IDJ, Fight channel. Obogatili bomo tudi PINK paket - in to kar s sedmimi dodatnimi programi: Pink Family, Pink Kids, Pink World, 2Pink, Pink Zabava, Pink Movies in Pink Reality. TV sprejemnik bo programe samodejno posodobil; v kolikor programov ne boste videli, boste morali narediti novo ročno iskanje programov. Navodila za iskanje programov najdete na naši spletni strani www.tsrpl.si.

Nove tehnologije komuniciranja pa zahtevajo vse več frekvenčnega prostora v koaksialnem omrežju. Zaradi tega bomo primorani sprostiti nekaj programskih mest v analogni TV shemi (vsak analogni program namreč zaseda prostor za več digitalnih programov in kapacitete za internet). Nekatere TV programe (SLO 1, SLO 2, SLO 3, TELE M, HRT 1, HRT 2, ORF 1, ORF 2) boste še vedno lahko spremljali v analogni TV shemi, na spremenjenih programskih mestih (ob tem svetujemo ponovni zagon iskanja programov), medtem ko vam bodo prav vsi TV programi na voljo v digitalni TV shemi. Bo pa nadgradnja, kot rečeno, omogočila umestitev novih digitalnih TV programov, tudi v HD ločljivosti. Tako bomo tudi v prihodnje stremeli k temu, da pripeljemo v vaš dom le najboljše TV in telekomunikacijske storitve.

Kot vidite, se analogna TV neizbežno poslavlja, zato izkoristite priložnost sedaj, ko je PREHOD BREZPLAČEN IN ENOSTAVEN! Oglasite se v naši pisarni in izberite Vam najustreznejši paket.

 Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na tel. št.: 613 33 11 in 031 448 024 ter preko e-pošte na naslovu ktv@tsrpl.si.

 

TS RPL, d.d.

 

Več...

Vse pravice pridržane 2016 TS RPL d.d.