TS RPL d.d.

Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d.

Dokumenti in pravilniki

 

 


Kako vključiti prilagojene podnapise za slabovidne in na katerih programih so omogočeni?

Televizija Slovenija je uvedla novo storitev zvočnih podnapisov in opisov na dodatnem zvočnem kanalu, ki omogoča kakovostnejše spremljanje TV vsebin slepim in slabovidnim uporabnikom. Na dodatnem zvočnem kanalu so v izbranih oddajah originalnemu zvoku oziroma osnovnemu zvoku sočasno dodani zvočni podnapisi ali zvočni opisi. Storitev je namenjena uporabnikom z okvaro vida. Kadar zvočni podnapisi ali zvočni opisi niso na voljo, je zvok na dodatnem zvočnem kanalu enak kot na osnovnem.

 

Kaj omogoča dodatni zvočni kanal?

Zvočni podnapisi omogočajo sledenje tujejezičnim delom programa. Podnapisi v sliki se s pomočjo sinteze govora predvajajo zvočno. Zvočni opis je prevod slike v besedo. Pripovedovalec med premori, opisuje, kaj se dogaja v sliki. V zvočnem opisu so v besedo prenesene vizualne podobe oziroma dogajanje v sliki, ki je ključno za celostno dojemanje vsebine ali poteka zgodbe določenega avdiovizualnega dela.

Katere televizijske vsebine so opremljene z dodatnimi zvočnimi prilagoditvami?

Z zvočnimi podnapisi so opremljeni tujejezični pogovori in prispevki dnevnoinformativnih oddaj, med katere sodijo: Poročila, Prvi dnevnik, Poročila ob petih, Dnevnik in Odmevi, Studio 3 in nekatere druge. Z zvočnimi opisi so opremljene izbrane dokumentarne in igrane oddaje slovenske produkcije, ki so primerne za zvočno opisovanje. To pomeni, da imajo dovolj prekinitev v originalnem besedilu, ki jih je mogoče zapolniti z zvočnim opisom dogajanja v sliki.

Televizija Slovenije v prihodnje načrtuje, z zvočnimi podnapisi opremiti tudi dokumentarne in igrane oddaje ali filme tuje produkcije ter tiste dokumentarne in igrane oddaje ali filme slovenske produkcije, ki vsebujejo podnaslovljene tujejezične dele.

Na katerih programih je dodatni zvočni kanal na voljo?

Dodatni zvočni zapis je na voljo na programu SLO 1 HD (programsko mesto 200) in SLO 2 HD (programsko mesto 201).

Nastavitve vklopa dodatnega zvočnega kanala*

Na sprejemnikih znamke Technisat se najprej postavite na program SLO 1 HD (200) oz. SLO 2 HD (201), nato pritisnete tipko OPT na desni strani daljinca ter s smerno tipko navzdol oz. navzgor izberete zvok Finsko, ki ga potrdite s tipko OK.

* Nastavitev se uporabi samo za čas, ko ste na izbranem kanalu. Ko program zapustite, morate postopek vključitve zvočnega kanala ponoviti.

Vse pravice pridržane 2016 TS RPL d.d.